MINERALY -- Minerały

 

Lista dyskusyjna MINERALY

Wszelkie informacje na temat listy dyskusyjnej Mineraly oraz inne zasoby zwizane z tematyk listy znajduj si na stronie WWW: http://mineraly.pg.gda.pl/
Przed zapisaniem si na list Mineraly koniecznie naley zapozna si z regulaminem listy i cile przestrzega podanych w nim zalece.
Nie zastosowanie si do postanowie zawartych w regulaminie i nie reagowanie na ewentualne upomnienia moe skutkowa tymczasow lub trwa moderacj postw osoby amicej regulamin lub usuniciem tej osoby z listy.
Gdy przy zapisywaniu si na niniejsz list dyskusyjn pojawi si informacja o wystpieniu problemu z certyfikatem zabezpiecze niniejszej witryny sieci Web, naley certyfikat zaakceptowa. Komunikat ten wynika z tego, e zapisywanie si na list przebiega w bezpiecznym poczeniu (adresy https) i dzki MAN, na ktrego serwerach znajduje si niniejsza lista dyskusyjna, wystawi sobie certyfikat zabezpiecze na jednym z nalecych do nich serwerw. Prosz si zwrci o pomoc do administracji dzkiego MANa, jeli problem ten, pomimo zaakceptowania certyfikatu, uniemoliwi zapisanie si na list.

Archiwum listy MINERALY .

Korzystanie z listy MINERALY
Wiadomoci do wszystkich czonkw listy wysyaj na adres: mineraly@man.lodz.pl.

Moesz zapisa si na list lub zmieni opcje swojej subskrybcji korzystajc z poniszych sekcji.

Zapisywanie si na list MINERALY

W celu zapisania si na list MINERALY naley wypeni poniszy formularz. Aby zapobiec fałszywym zgłoszeniom, otrzymasz email z prośbą o potwierdzenie prenumeraty. Lista jest listą prywatną, co oznacza, że nie masz prawa wyświetlić adresów jej prenumeratorów.

  Twj adres email:  
  Imi i nazwisko:  
  Musisz wprowadzi swoje prywatne haso. Zapewnia to tylko minimum bezpieczestwa, lecz powinno zapobiec niepodanym dziaaniom dotyczcym Twojej subskrybcji przez innych uytkownikw. Nie uywaj cennego hasa, poniewa co pewien czas bdzie ono przesyane na Twoje konto jako 'czysty tekst' (w formie niezaszyfrowanej).

  Jeeli nie podasz hasa, system przydzieli Ci je automatycznie. Zostanie ono przesane razem z wiadomoci potwierdzajc Twoj subskrybcj. W kadej chwili moesz prosi o przypomnienie hasa za pomoc zwrotnego emaila, a pniej zmieni parametry swojej subskrybcji.

  Nowe haso:  
  Potwierd haso, wprowadzajc je powtrnie:  
  W jakim jzyku chcesz si komunikowa z systemem?  

Osoby zapisane na list MINERALY
(Lista prenumeratorów jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Wprowadź swój adres i hasło, żeby zobaczyć listę osób zapisanych:

Adres: Hasło:   

Podaj swój adres, żeby wypisać się z listy MINERALY, poprosić o przypomnienie hasła, zmienić parametry prenumeraty:

Jeśli zostawisz to pole puste, adres email będziesz musiał podać później.


Listą MINERALY opiekuje się mineraly-owner at man.lodz.pl
Interfejs administracyjny listy MINERALY (wymagane uwierzytelnienie)
Przegląd wszystkich list na man.lodz.pl

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Obsługiwane przez Pythona GNU's Not Unix Debian Powered